Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngCa ngợi Phổ môn

QAmBoTat TXTTPhổ môn một phẩm khen Ngài

Quán Âm Bồ tát chẳng nài công lao

Thị hiện pháp Phật tối cao

Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Bồ-tát Quán Thế Âm mười hai nguyện lớn độ sanh

quantheam1. Nam mô Tự Tại Viên Thông

Hạnh Phật hoằng hóa khắp trong vạn loài

2. Nam mô vô ngại khứ lai

Thường trú biển lớn tụng bài kinh thơm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Đức Diệu Thiện

Quan AmĐức Diệu Thiện vầng dương soi sáng

Quyết một lòng phá mảng vô minh

Rời hoàng cung vì nghĩa quên mình

Tầm đường đạo đăng trình cứu khổ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm

Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Thế ÂmQuan Âm nguyện lực vô biên,

Đại hùng bi mẫn khắp miền nhờ nương.

Thuyền từ về bến thanh lương,

Chúng sinh hoà niệm Tây phương cận kề.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Mẹ hiền Quán Âm

Mẹ hiền Quán Âm

Mẹ vào trần thế dấn thân

Mang lại chân phúc đạo tâm trao đời

Đức từ mẹ thật cao vời

Tập theo hạnh Phật đời đời yên vui

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Mẹ hiền Quán Thế Âm

Mẹ hiền Quán Thế Âm

Mẹ đứng an nhiên giữa đất trời

Nắng mưa sương gió mẹ đều vui

Thương con kham nhẫn gian nan chịu

Gánh vác cho con những ngậm ngùi!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Tầm thinh cứu khổ

Tầm thinh cứu khổ Thường đến mùa Vu Lan Báo Hiếu, ai cũng nghĩ về mẹ, và hạnh phúc thay, là người con Phật, trong ý thức cũng như trên thực tế, chúng ta có 2 bà mẹ: mẹ sanh ra thân tứ đại của ta và bà mẹ tâm linh gọi là Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Khánh đản Quan Âm

Khánh đản Quan ÂmChúng con nguyện một lòng son

Cúng dường Tam bảo, đáp đền Tứ ân

Nam mô Bồ-tát Quan Âm

Ơn Người dâng cả mùa xuân vĩnh hằng!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Mừng lễ tục diệm truyền đăng

Mừng lễ tục diệm truyền đăng Mừng ngày Tục Diệm Truyền Đăng

Lễ mừng đèn pháp vĩnh hằng muôn năm

Là ngày Khánh Đản Quán Âm

Nhơn sanh tưởng nhớ đồng tâm nguyện cầu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Hạt ngọc lưu ly

Hạt ngọc lưu lyGiữa hư không bóng đêm huyền ảo

Mẹ hiện về Hạt ngọc lưu ly

Mẹ hiện về ánh sáng từ bi

Mang tình thương lung linh bàng bạc!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tưởng niệm ngày Khánh đản Quán Âm

Quan Am 1Đại Bi hạnh nguyện sáng soi đời

Tỏa rạng tâm hồn khắp mọi nơi

Hoa đức tươi nhuần nguồn pháp diệu

Quả duyên đẹp thắm gốc minh ngời.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Mừng ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

BT Quan The AmHôm nay kỷ niệm thiêng liêng

Đã thành đại lễ lưu truyền ngàn năm

Các hàng Phật tử thành tâm

Mừng ngày Khánh Đản Quán Âm Mẹ hiền.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Âm

Quan AmQuán Âm Bồ-tát thần oai,

Nhĩ căn viên chứng sáng soi biển trần.

Nghe tiếng khổ, Mẹ hiện thân,

Chúng sinh gọi Mẹ ban ân diệu kỳ.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Hạnh lành độ sanh

PhuLauNaBa-la-nại xứ thiện an

Thế Tôn trú ngự đạo tràng Trúc Lâm

Sau mùa kiết hạ uyên thâm

Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)

Chuyên mục phụ