Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngGương hạnh Tôn giả Ratthapala

RatthapalaThiện tử Ratthapala

Ý muốn xuất gia

Đầu thành đảnh lễ

Xin Phật xuống tóc

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Tưởng niệm chư Thánh Ni

ThanhNi2Kính lạy Tổ Kiều Đàm Di,

Ơn Người con mãi khắc ghi vào lòng.

Đạo mầu Người đã tròn xong,

Pháp lạp đệ nhất thong dong Niết-bàn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Phật độ Ni Đề

 nideKể từ ấy người là Phật tử,

 Lo trau dồi kinh sử bút nghiên.

 Sớm hôm tụng niệm tham thiền.

 Tu hành cần khổ tinh chuyên hàng ngày.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Angulimàla và tinh thần chuyển hóa

Angulimàla và tinh thần chuyển hóaKhi đọc vào bài kinh Angulimàla, chúng ta thấy tinh thần nổi bậc nhất chính là sự cải hóa phục thiện của tên cướp nổi danh Angulimàla, người đã sát hại bạo tàn làm cho mọi người trong khu vực kinh hoàng khiếp sợ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Sa-di Đoan Chánh hàng phục ngoại đạo

Sa-di Đoan Chánh hàng phục ngoại đạoLúc đó ngoại đạo hoá thân ác quỉ, thấy Sa-di có thần lực to lớn như thế, lòng sanh sợ hãi, lập tức khôi phục lại hình người, quỳ lạy đảnh lễ Sa-di, sám hối lỗi lầm của mình, đồng thời khẩn cầu xin xuất gia tu hành.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (7 Votes)


Thiền sư Liễu Quán

Thiền sư Liễu QuánNếu thiền sư Chân Nguyên xem là nhân vật chủ chốt trong việc chấn hưng Phật giáo ở Đàng Ngoài thì Liễu Quán là nhân vật quan trọng tiêu biểu cho sự nghiệp phục hưng, xiển dương và trực tiếp lãnh đạo Phật giáo ở Đàng Trong.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (12 Votes)


Ánh lửa sen vàng

Ánh lửa sen vàngTHÀNH ta bà lắm bể dâu

THÀNH đau thương giọt lệ sầu trào dâng

THÀNH Sài Gòn thuở gian truân

THÀNH tâm phụng hiến huyễn thân phong trần.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)

Chuyên mục phụ