Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đệ tử PhậtHạnh lành độ sanh

PhuLauNaBa-la-nại xứ thiện an

Thế Tôn trú ngự đạo tràng Trúc Lâm

Sau mùa kiết hạ uyên thâm

Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Gương hạnh Tôn giả Ratthapala

RatthapalaThiện tử Ratthapala

Ý muốn xuất gia

Đầu thành đảnh lễ

Xin Phật xuống tóc

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Tưởng niệm chư Thánh Ni

ThanhNi2Kính lạy Tổ Kiều Đàm Di,

Ơn Người con mãi khắc ghi vào lòng.

Đạo mầu Người đã tròn xong,

Pháp lạp đệ nhất thong dong Niết-bàn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Phật độ Ni Đề

 nideKể từ ấy người là Phật tử,

 Lo trau dồi kinh sử bút nghiên.

 Sớm hôm tụng niệm tham thiền.

 Tu hành cần khổ tinh chuyên hàng ngày.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Angulimàla và tinh thần chuyển hóa

Angulimàla và tinh thần chuyển hóaKhi đọc vào bài kinh Angulimàla, chúng ta thấy tinh thần nổi bậc nhất chính là sự cải hóa phục thiện của tên cướp nổi danh Angulimàla, người đã sát hại bạo tàn làm cho mọi người trong khu vực kinh hoàng khiếp sợ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)