CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ai lên núi lửa trần gian

Ánh Nhiên Đăng
tưởng niệm 61 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Nhớ xưa, một chín năm tư

Tháng hai, mùng một, Thầy từ giã con

Lên núi lửa, dạ sắt son

Tịnh tu một thuở cho an nghiệp đời…

 

Sáu mươi năm lẻ qua rồi

Nhớ Thầy trí đã nhẹ rơi đôi hàng,

Ai lên núi lửa trần gian

Ai đi trả nghiệp khổ nàn thuở xưa?

 

Xưa – nay, nghiệp – quả đẩy đưa

Bóng hình theo đuổi, gió đùa biển tâm!

Sóng dâng cao ngất mấy tầm

Xôn xao mặt biển, đáy thầm lặng yên!

 

Người thương, kẻ nhớ ưu phiền

Dệt thành mấy nỗi thiêng liêng sử Vàng…

Trong khi thương cảm thở than

Người quên bậc đã lên đàng thoát ly

Có nghiệp chi, có quả chi?

Nghiệp vọng Thầy lãnh, lãnh vì các con!

 

Thầy đi, đạo quả vuông tròn

Thầy đi, đạo tỏa minh quang vô cùng.

Minh Đăng Quang, Minh Đăng Quang

Người xưa lên núi lửa luyện chơn tâm!

Nguồn: anhnhiendang.com

    Chia sẻ với thân hữu: