CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


An Khê: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng và sách tấn các miền tịnh xá

Sau khi làm lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Toại, Tăng đoàn đã tiếp tục cất bước vân du đến vùng đất Tây Nguyên với điểm dừng chân đầu tiên là Tịnh xá Ngọc An, thuộc thị trấn An Khê.

NAn 1

NAn 2

NAn 3

Tại đây hòa thượng Giác Trong thay lời chư tôn đức lãnh đạo đã sách tấn, khuyến khích Ni sư trụ trì cùng ni chúng và nam nữ phật tử nơi đây hãy sống an vui như trên gọi của tịnh xá.

Sau đó Tăng đoàn tiếp tục đi thăm viếng Tịnh xá Ngọc Trung cũng trong địa hạt An Khê. Ở đây Hòa thượng đệ nhất chứng minh giáo đoàn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu - Tuy Hòa, đã có lời khuyến khích Ni trưởng trụ trì cùng Ni chúng và ôn lại sự ra đời của ngôi tịnh xá này.

NTrung 1

NTrung 2

NTrung 4

Tiếp đó Tăng đoàn viếng thăm đạo tràng Tịnh xá Ngọc Giác, một trú xứ mới do Đại đức Giác Ngôn vừa kiến lập. Sau đó Tăng đoàn dừng chân tại Tịnh xá Ngọc Túc để kết thúc một ngày du hành thăm viếng. Tại đây Hòa thượng Giác Minh đã thay lời hàng lãnh đạo khuyến khích và sách tấn chư Ni cùng nam nữ cư sĩ nơi đây hãy tinh tấn trên hành trình tìm về bến giác để đạt được chí nguyện xuất trần thượng sĩ của mình.

NTuc 4

NTuc 5

NTuc 6

NTuc 7

NTuc 8

    Chia sẻ với thân hữu: