Bình Thuận: Khoá tu hành hương "Du Xuân Cửa Thiền" lần 4 Tịnh Xá Ngọc Bình

Hàng năm ngày mùng 7 tết tịnh xá Ngọc Bình đã tổ chức khoá tu "Du Xuân Cửa Thiền" vừa là tu học trong một ngày vừa là hành hương đảnh lễ các đạo tràng trong và ngoài tỉnh Bình Thuận cúng dương gieo duyên đầu năm. Năm nay do công tác Phật sự tại miền Bắc, TT. Giác Viễn trưởng Ban Tổ Chức đã chứng minh và chỉ đạo cho Đại đức Giác Minh Phong làm trưởng đoàn cùng quý thầy cô trong Ban Tổ chức, thầy Nhật Tạng phó đoàn, Sư cô Liên Hạnh thư ký, Sư Cô Liên Hường Thủ Quỷ hướng dẫn 130 Phật tử thập phương, đặc biệt có sự tham dự của anh Hiếu Chủ Tịch UBMTTQVN phường Đức Long cùng tu tập đảnh lễ các tự viện.

Bắt đầu chương trình buổi sáng đại chúng đã có thời kinh cầu an ngắn đảnh lễ Tam Bảo tịnh xá Ngọc Bình và được Thượng toạ trụ trì ban lời chúc từ cho đoàn thông qua điện thoại.

Tiếp đó đoàn đã đến tịnh xá Ngọc Nhơn đảnh lễ Tam Bảo ngồi thiền và có buổi pháp đàm từ quý thầy cô giáo thọ.

Sau đó đoàn trở về tịnh xá Ngọc Minh tham quan lễ Phật và thắp hương cúng dường cố thượng toạ Giác Hiếu.

Xong khoá lễ đại chúng trở về Thiền Viện Trúc lâm Chánh Thiện dùng cơm trong chánh niệm và chỉ tịnh.

Vào đầu giờ chiều đại chúng tập trung tại chánh điện của Thiền Viện lễ Tam Bảo cúng dường và được TT. Thích Đạt Ma Bảo Tú phó trụ trì Thiền viện tiếp đoàn và ban đạo từ chúc phúc cho đoàn; ngài hoan hỷ với sự cầu học của quý Phật tử và tán thán tinh thần dấng thân của quý thầy cô Tăng Ni trẻ.

Sau khi rời Thiền viện đại chúng tiếp tục đến tịnh xá Ngọc Long lễ Phật và viếng thăm Ni trưởng viện chủ cùng chư Tôn đức Ni tại trú xứ. Điểm cuối của chuyến du xuân là tịnh xá Ngọc Hưng, đại chúng được tham quan buôn thư ít phút và có thời đi thiền hành thiền toạ. Trong những phút cuối của chuyến hành hương đại chúng đã ngồi lại đúc kết chương trình và quý Phật tử đã có đôi lời cảm niệm tri ân đến quý thầy cô Ban giáo thọ. Với mong muốn sẽ có những chuyến đi như thế nữa để Phật tử có cơ hội tu tập, và biết đến các tự viện của Giáo Hội phật Giáo Việt Nam.