CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Dịch phẩmPhẩm Lạc - Sukha Vagga

No PictureSung sướng thay giữa trần gian Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm Oán thù ôm ấp lạc lầm Sống không thù oán phúc tâm an nhàn.Phẩm Phật Đà - Buddha Vagga

No PictureThắng dục tình chẳng ai hơn Không còn thất bại, lụy hờn phàm tâm Phật trí thanh tịnh hết lầm Lấy gì cám dỗ, cầm nhầm kéo lôi.Phẩm Thế gian - Loka Vagga

No PictureChớ theo ích kỷ ác tà Thân buông lung, chớ mặn mà thích ưa Tà thuyết chớ có say sưa Tục trần tăng trưởng dây dưa nghiệp trần.Phẩm Tự kỷ - Atta Vagga

No PictureTrước tự thức tỉnh tu hành Sau hãy giáo hóa kẻ thành, người quê Được vậy mới tránh nẻo mê Không điều lầm lỗi, Bồ đề vững tin.Phẩm Lão - Jara Vagga

No PictureMùa thu bầu héo khô tàn Thân này cũng vậy rã tan tuổi già Sắc màu, bạc tóc mồi da Có gì vui, ánh dương tà hoàng hôn.Phẩm Đao trượng - Danda Vagga

No PictureAi ai cũng sợ gươm phiền Ai ai cũng sợ chết thiêng giữa chừng Lòng ta lòng người tỏ phân Chớ giết, bảo giết lụy phần cho ai!Phẩm Ác - Pàpa Vagga

No PictureViệc lành, hãy gấp rút làm Kềm chế ý ác tâm phàm tội vương Việc lành biếng nhác vô thường Ý ác nảy nở nhiễu nhương nghiệp đời.Phẩm Ngàn - Sahassa Vagga

No PictureTụng ngàn câu, nghĩa không linh Sao bằng đọc một câu kinh diệu mầu Tự lòng thẩm thấu thâm sâu Nghe xong tâm trí thanh cao tịnh hiền.Phẩm A La Hán - Arahanta Vagga

No PictureA la hán hết sân si Tâm như cõi đất, lưu ly cửa thiền Ao sâu bùn lắng sạch phiền Nghiệp trần nhẹ phủi, hết duyên luân hồi.Phẩm Trí giả - Pandita Vagga

No PictureHành giả tinh tấn hành thiền Giác chi bảy đóa sen thiêng thơm lành Phiền não, nhiễm ái, vô sanh Niết bàn diệu thể trú thành phạm âm.