CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Dịch phẩmPhẩm Ngu - Bàla Vagga

No Picture

Ngu biết mình ngu, trí hơn

Ngu mà tưởng trí, ấy buồn ngàn thu

Sống đời tỏ ngộ trí ngu

Mới thật là trí, thoát mù tĩnh tâm.Phẩm Hoa - Puppha Vagga

No Picture

Từ vườn hoa chốn hữu tình

Kết tràng hoa đẹp phù sinh giữa trời

Từ thân giả hợp kiếp người

Khéo tu thiện nghiệp tích thời phúc duyên.Phẩm Tâm - Citta Vagga

No Picture

Tâm phàm phu xao động luôn

Rất khó kềm chế, lại thường đổi thay

Người trí chánh trực hiền ngay

Như mũi tên thẳng, thợ tài làm nên.Phẩm Không buông lung - Appamàda Vagga

No Picture

Không buông lung, hết tử sanh

Mãi buông lung... cửa chết dành người mê!

Người tinh tấn, không chết hề!

Kẻ biếng nhác như ma về cõi ma!Phẩm Song yếu - Yamaka Vagga

No Picture

Xưa nay định luật ngàn thu

Hận thù đối đáp hận thù khó phai

Từ bi dập tắt hận ngay

Ấy là diệu dược đại tài xưa sau.Lời vàng vi diệu (lời giới thiệu)

No PictureTập sách nhỏ này có tựa đề là Lời vàng vi diệu. Chuyển sang thơ lục bát, tôi dựa vào bản dịch của cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, đạo hiệu Trí Đức, được xuất bản lần đầu vào năm 1959, theo bản Hán dịch từ Pali ngữ của Hòa thượng Liễu Tham.Thuần hóa tâm hồn

No Picture

Tác phẩm "Thuần Hoá Tâm Hồn" hay "Cẩm Nang Ðạo Ðức Hằng Ngày của Người Phật Tử" do Tỷ-kheo-ni Thupten Chodron biên soạn mang tựa đề "Taming the Monkey Mind" đã được đánh giá là quyển sách dành cho tất cả mọi người muốn hiểu sâu sắc tâm hồn của mình.Chánh giác – Suối nguồn của Từ bi và Trí tuệ

No Picture

Chánh giác là suối nguồn của đại trí tuệ và của một tấm lòng thương yêu sâu thẳm, chăm sóc tha nhân. Hai phẩm tính này của chánh giác -- trí tuệ và từ bi -- lại là suối nguồn của hạnh phúc.Sinh tử và cảnh trung ấm

No Picture

Chết là gì? Khoa học phương Tây cho rằng đó là lúc điện tim đồ nằm ngang, là kết thúc của những tiến trình sống. Đối với một số người, chết biểu trưng cho lần yên nghỉ sau cùng và sự an bình tuyệt đối. Tuy nhiên, người Tây Tạng tin rằng đó là cách nhìn hạn cuộc, không chính xác.Dakini - Trí tuệ từ mặt nữ tính của chúng ta

No Picture

Những vị Dakini giữ nhiều vai trò quan trọng khác nhau trong Phật giáo Tây Tạng. Người ta thường nói rằng phía sau lưng mỗi một người nam vĩ đại là một người phụ nữ vĩ đại. Phật giáo Tây Tạng kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện về những người nam được một vị phụ nữ đã chứng ngộ hướng dẫn trên con đường tu tập.