CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phúc lần thứ 19

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan