CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bức chơn dung hiền mẫu

BỨC CHƠN DUNG HIỀN MẪU

LƯU lại nơi đây một tấm hình

NIỆM tình Mẫu Tử đức ân sinh

MỘT lòng luyến tiếc càng thương mến

BỨC ảnh nhìn qua rất cảm tình

CHƠN mạo oai nghiêm đậy đức hạnh

DUNG nhan đĩnh đạc tánh quang minh

TỪ bi Bác ái càng cao quý

MẪU Tử hiếu ân phải vẹn gìn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: