CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảnh giác

 

tuketinhtam-A

CẢNH GIÁC

 

Dầu cho ở thế bậc cao quan…

Gẫm lại chẳng qua một chữ nhàn

Việc nước hưng vong và trị loạn

Đạo nhà bĩ thới với bi hoan!

Trả vay, vay trả không rồi rảnh

Vinh nhục, nhục vinh chẳng vẹn toàn

Khuyên thế đua chen mau trở gót

Dắt dìu ra khỏi cảnh thương tang!

Phan Thanh Giản

 

HỒI TÂM

 

Kẻ đi người đến tựu rồi tan!

Sự nghiệp kinh dinh thể dã tràng

Sanh giữa tình đời càng tủi hận!

Sống trong bể ái nghĩ thầm than!

Bao nhiêu danh lợi tình mơ mộng

Chút xẻo tài hoa cảnh ảo tàn!

Chẳng luận gái trai, già bịnh chết

Vô thường giục thúc tựu rồi tan!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: