CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chữ liêm

 

tuketinhtam-A

CHỮ LIÊM

 

Liêm bình đời đạo rạng đai cân

Liêm sỉ nêu gương khắp cõi trần

Liêm khiết xa gần danh ích quốc

Liêm nhân trên thế nghĩa thân dân

Liêm hiền con cháu nhờ âm chất

Liêm trực cỏ cây gội đức ân

Liêm chánh nhơn loài hòa vạn vật

Liêm cần, cần tránh tánh tham sân.

 

CHỮ SĨ

 

Sĩ thú đồng ca khúc khải hoàn

Sĩ nhàn mừng hát bước vinh quang

Sĩ đời xây đắp đời bình đẳng

Sĩ đạo trau dồi cội phúc an

Sĩ khí rõ danh giòng giống Việt

Sĩ hùng cứu vãn nước nhà tan!

Sĩ dân nhuần gội ngày Nghiêu Thuấn

Sĩ nhập tràng thi hội Niết-bàn.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: