CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chữ nhẫn

 

tuketinhtam-A

CHỮ NHẪN

 

Nhẫn là quý báu tự xưa nay

Học đạo cần nên chí nhẫn hòai

Đời loạn khá tu gìn nhẫn nhục

Đạo thành cũng bởi nhẫn hòa dai

Trăm năm tạc sử lòng kiên nhẫn

Ngàn kiếp lưu danh nhẫn ấy tài

Khuyên hỡi ai ai nên nhẫn nại

Nhẫn hòa là quý, chí đừng sai.

 

CHỮ HÒA

 

Hòa là bước đến nấc thang cao

Hòa hiệp cần chuyên giữ một màu

Hòa trước sửa mình cho vẹn vẻ

Hòa sau sự thế khổ đừng nao

Hòa cùng khắp cả là yêu đạo

Hòa hết mọi nơi khỏi nhọc lao

Hòa biết mến yêu đồng chí hiệp

Hòa chung thế giới, phước trời trao.

 

CHỮ NHỊN

 

Nhịn điều sỉ nhục tấm thân yên

Nhịn việc hơn thua tránh lụy phiền

Nhịn kẻ thiểu căn lòng đại độ…

Nhịn mầm dục vọng đắc Thần Tiên.

 

CHỮ NHỤC

 

Nhục tiếng hơn thua có hại gì?

Nhục là sửa tánh diệt sân si

Nhục trau tâm đạo cho bền chí

Nhục ấy cũng là mức cử thi.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: