CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chữ nhớ

 

tuketinhtam-A

CHỮ NHỚ

 

Nhớ ơn phụ mẫu nghĩa sinh thành

Nhớ đến bạn, thầy chỉ mối manh

Nhớ lại công ơn bao tín chủ

Nhớ ân Tam Bảo gắng tu hành

 

CHỮ THƯƠNG

 

Thương người ẩn sĩ lánh bầy lang

Thương kẻ trung quân nát ruột gan

Thương trang hiếu đễ cùng liêm sỉ

Thương đấng bần Tăng dưỡng chí nhàn

Thương kẻ ôm lòng cam phận chịu

Thương người giữ dạ chẳng hề tham

Thương cơn nước lửa không dua nịnh

Thương nghĩa cù lao quá tuổi vàng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: