CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chữ thời

 

tuketinhtam-A

CHỮ THỜI

 

Thời xưa đạo đức thấy mà ham

Thời thế hôm nay quá chán nhàm

Thời buổi chiến tranh vì tánh ác

Thời nay đau khổ bởi lòng tham.

 

CHỮ LỢI và NGHĨA

 

Lợi ánh vàng kho nhiều kẻ chọn

Nghĩa như ngọc ẩn ít người thông!

Lợi quyền danh ảo đời tranh đấu

Nghĩa dẫn người lên nấc đại đồng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: