CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đạo bảo đạo tự trọng

 

tuketinhtam-A

ĐẠO BẢO ĐẠO TỰ TRỌNG

 

Rần rần đạo nọ đạo kia ra

Người ở trên non, kẻ ở nhà

Kẻ thích Tiên gia lờn Phật pháp

Người mê Phật pháp ố Nho gia

Phái kia sắp đặt bồi giai cấp

Đạo nọ tranh đua biện chánh tà

Lăn lóc tưng bừng trong động tịnh

Khiến nên tam giáo rẽ chia ba.

 

Cắc ké, kỳ nhông cũng đạo đồng

Cớ sao khích bác hỡi kỳ nhông?

Lịch chê lươn nhớt, ai khen lịch?

Đước nói rùa hôi, đước ích không?

Qui tưởng qui sang, qui ngoảnh cổ

Phụng khoe phụng sướng, phụng xoè lông

Chi bằng giữ phận ai theo nấy

Khích bác làm chi phải mích lòng?

 

Bàng môn, chánh giáo mấy ai rành

Hay dở hàng ngày cứ luận tranh

Mình ốc chưa hay chê kẻ trược

Cục rêu chưa biết gọi mình thanh

Mau qua truông núi nhằm đường tắt

Trễ đến lư giang gặp nẻo quanh

Kẻ trước người sau rồi cũng đến

Mựa là mượn tiếng với mua danh.

Mê: thiên chấp đạo này đạo nọ…

Muôn đạo đều cũng có nơi tâm

Chúng sanh đa bịnh hôn trầm

Phật dùng nhiều pháp phương châm trị người.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: