CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đường lối Khất sĩ

 

tuketinhtam-A

ĐƯỜNG LỐI KHẤT SĨ

 

Người Khất sĩ nghĩa là người Xin Học

Xin nuôi thân bằng vật chất hữu hình

Học nuôi tâm bằng các pháp vô hình

Lẽ Xin Học sẽ viên minh toàn thiện

 

Người Khất sĩ gót lữ hành dũng tiến

Bước phiêu linh, lấy bốn biển làm nhà

Lấy chín châu làm sự nghiệp độ tha

Quyết thực hiện chí tang bồng hồ thỉ

 

Đường lối ấy sẽ lập đời thiện mỹ

Vì ngoài vòng của ích kỷ cá nhân

Nhà Du Tăng nguyện ra sức độ trần

Bằng phương pháp đem thân hành đạo lý

 

Cõi tịnh lạc, nhà Du Tăng Khất sĩ

Là chơn không, là vô trị vô quyền

Không lợi danh, không nhà cửa bạc tiền

Chay đạm bạc, kết duyên cùng vạn loại

 

Người Khất sĩ đủ đầy tâm bác ái

Tình đại đồng, cùng muôn loại tương thân

Quyết đắp xây một thế hệ ai lân

Dây thân ái dính liền người với vật

 

Người Khất sĩ là người yêu lẽ thật

Quyết xả thân vì vạn vật chúng sanh

Quyết xả thân với một chí nguyện lành

Quyết xả phú cầu bần, vui đạo lý

 

Người Khất sĩ phải là người cao quý

Bước Ta-bà nguyện xả kỷ lợi tha

Quyết ra tay san phẳng hố mê tà

Biển ác thế đổi ra thành cõi Phật

 

Chân đạp đất, hòa vui cùng lòng đất

Đầu đội trời, biểu hiện kính yêu trời

Gần gũi đời là để cứu độ đời…

Nêu bác ái, nguyện lấp bằng bể ái

 

Ôm bát đất sống chung cùng vạn loại

Khoác y vàng, hòa thân với hàm linh

Mượn tiếng xin để tế độ chúng sinh

Đem gương Phật cho người gieo giống Phật

 

Không một vật để được gần vạn vật

Giộng chuông từ cho tỉnh giấc hoàng lương

Đi đó đây để dắt lối chỉ đường

Để chỉ rõ lý vô thường vô ngã

 

Người khất sĩ sống chung cùng tất cả

Vừa học người, vừa dạy cả mọi người

Vừa xin đời, vừa bố thí lại đời

Con tất cả… cũng là vua tất cả

 

Đời khất sĩ, đời tự do thong thả

Bước du phương đi khắp cả non sông

Đấng tu mi chẳng thẹn mặt tang bồng

Một nếp sống đại đồng và giải thoát

 

Khi rảo bước xem núi đồi bát ngát

Khi lê chân nhìn nước bạc chói trong

Lúc tọa thiền nơi thạch động non bồng

Lúc cất bước hóa duyên nơi thị dã

 

Người khất sĩ xin học cùng tất cả

Để trau dồi đạo quả ở ngày mai

Giữ phương châm: Học muôn bạn ngàn thầy

Mới chứng đắc quả Như Lai toàn giác

 

Tiếng “Khất sĩ”, nếu ai mà ngộ đạt

Thì mới mong được giải thoát nhẹ nhàng

Bát vai mang, thân choàng mảnh y vàng

Kết bạn với mây ngàn cùng hồ hải…

 

Người khất sĩ đem pháp lành ban rải

Nhắc khuyên đời đừng tạo nghiệp gây nhân

Ở trong trần, mà tâm chẳng nhiễm trần

Thật xứng đáng là người con vũ trụ!

 

Quảng Trị, 29-5 Tân Sửu 1961

Một tu sĩ

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: