CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giá trị của vàng thau

 

tuketinhtam-A

GIÁ TRỊ CỦA VÀNG THAU

 

Vàng đối cùng thau vốn khác nhiều

Thau vàng xa cách biết bao nhiêu!

Vàng cao sẵn đỏ dằn không tiếng

Thau thấp màu vàng lại gõ kêu

Vàng chẳng thau xen, vàng vẫn quý

Thau pha vàng, đổi giá không nêu

Vàng y gặp lửa, vàng cao giá

Thau thử như vàng, ắt phải tiêu.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: