CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giải khổ tình

 

tuketinhtam-A

GIẢI KHỔ TÌNH

 

Tình là biển lửa rừng hoang

Tu nguồn cội phúc Lạc bang sớm về

Rừng đời biển khổ trầm mê

Linh Sơn bửu điện quê chung của mình.

 

Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, con, vợ…

Bảy món đều là nợ ba sinh.

Chi bằng lánh chữ nhục vinh

Niệm câu Bát-nhã tánh linh còn hoài.

 

Kém thế cũng đành thủ phận không

Khỏi lo vợ níu khỏi con bồng

Bứt mây e tiếng rừng khua động

Gióng trống sợ chuông bể quặn lòng

Biển ái lấp thầm muôn sắc gái

Sóng tình vùi dập triệu tài ông

Lợi danh là khổ đâu bằng đạo

Học đạo còn hơn tạo vợ chồng.

 

HỌA TIẾP BÀI II

 

Kết cuộc mỗi người nấm mộ không

Có chi so sánh mãi đèo bồng

Trách chòm mây cuộn non thay bạc

Thương mặt nước nhăn biển quặn lòng

Phú quý mồi thơm lừa bạn gái

Đỉnh chung lộc cả gạt đàn ông

Trò đời nghĩ lại chao ôi! Ngán!

Ngán tạo oan gia nghiệp vợ chồng.

 

TIẾP HỌA BÀI III

 

Chung cuộc mỗi người một nấm không

Đâu hơn thiện khách ở non bồng

Mượn khăn thanh tịnh lau trần bợn

Rưới nước Ma-ha rửa sạch lòng

Chước diệu giúp đời so bạn gái

Phương mầu hoằng pháp sánh đàn ông

Thanh bần lạc đạo là minh đức

Đức tại thủ trung phước chất chồng.

 

TIẾP HỌA BÀI IV

 

Nhật nhật thường hành chữ sắc không

Thời thời phát nguyện giữa lư bồng

Ngày đêm xâu chuỗi lần tu tánh

Năm tháng tâm kinh mật niệm lòng

Nhẫn nhẫn trọn thờ ba Đức Phật

Người người đều có một nhơn ông

Thôi thôi nên giải tình đừng buộc

Mở mở oan gia nghiệp vợ chồng.

 

TIẾP HỌA BÀI V

 

Sanh không rồi chết cũng hoàn không

Tạo vợ con chi đứa ẵm bồng

Cảnh khổ rất nhiều đâu đẹp dạ

Đời vui chút xẻo chẳng hài lòng

Gắng gìn sau trước, mười phương pháp

Chuyên ngó trong ngoài một chủ ông

Sắc bén hơn gươm nên tự nghĩ

Nghĩ thôi chán nản cái tình chồng.

 

PS. TỪ THIỆN

 

GN. TIẾP HỌA BÀI VI

 

Ai cũng quy về một mối không

Sao bằng Tiên trưởng ở non Bồng!

Tránh xa danh lợi niềm tân khổ

Lìa khỏi sắc tài nẻo bại vong

Gióng trống ba hồi kêu bạn gái

Đánh chuông chín hiệp réo đàn ông

Mau mau cảnh tỉnh đêm trường mộng

Đắm đuối trầm luân bởi vợ chồng.

 

GN. TIẾP HỌA BÀI VII

 

Cuộc đời giả tạm vốn là không

Say đắm làm chi với bụi hồng

Sự thế chẳng qua nguồn bể khổ

Đường đời nào khác hố hầm chông

Chuông ngân cảnh tỉnh đêm trường mộng

Trống thúc vang rân giác ngộ long

Muốn đến Tây phương bền chí cả

Tránh đi mối nợ vợ cùng chồng

 

GN. TIẾP HỌA BÀI VIII

 

Vạn sự đáo đầu trở lại không

Có chi vui sướng sánh Tiên Bồng

Trăng thanh gió mát an nhàn lạc

Nước bích non xanh rất thỏa lòng

Nữ giới tu hành kêu Ngọc nữ

Namnhân đắc quả gọi Tiên ông

Đời đời kiếp kiếp tiêu diêu hưởng

Dứt hẳn không nghe tiếng vợ chồng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: