CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hại của sắc

 

tuketinhtam-A

HẠI CỦA SẮC

 

Sắc làm ngả nước với nghiêng thành

Sắc hại anh hùng mất tiếng thanh

Sắc tốt trào Thương hư hại nước

Sắc mê San Hậu rụi tan tành

Sắc là độc kiếm nên xa tránh

Sắc ấy ma đời báo chúng sanh

Sắc quá gớm ghê vì tích cũ

Sắc mà tham nhiễm chịu nhơ danh.

 

HẠI CỦA DỤC

 

Dục cảm suốt đời khổ lụy thân

Dục tình ân ái mãi xoay vần

Dục đa xác thể thêm tiều tụy

Dục lạc hư danh đạo cũng gần

Dục tánh luân hồi trong sáu nẻo

Dục tâm lên xuống triệu muôn phần

Dục lòng đau khổ không phương tả

Dục ý hết còn chỗ định phân!

 

HẠI CỦA TÌNH

 

Tình ái đứng đầu vạn khổ đau!

Tình nhân vướng phải lụy anh hào

Tình đời mặn, chát, chua, cay, đắng…

Tình thế đoạn trường biết nói sao?

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: