CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hai nẻo đạo đời

 

tuketinhtam-A

HAI NẺO ĐẠO ĐỜI

 

Xuất gia, xuất giá cũng đồng ly

Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì

Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc

Ơn cha dưỡng dục lắm sầu bi

Thái Sơn vòi vọi nào so đặng

Nam Hải thênh thênh khó sánh bì

Thế nữ hỡi ai người báo hiếu?

Mau tay giải thoát mối tình đi.

 

HỌA Y VẬN

 

Song đường có thuở phải chia ly!

Nữ tú làm sao đúng đạo nghì?

Chín tháng cưu mang đầy thống khổ

Ba năm nhũ bộ quá sầu bi!

Cù lao thăm thẳm nào cân được

Cúc dục vơi vơi há lượng bì

Báo hiếu đầu tiên ai thích nhỉ?

Mài gươm đoạn phủi chỉ mành đi.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: