CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khen một huynh vừa mới xuất gia

 

tuketinhtam-A

KHEN MỘT HUYNH VỪA XUẤT GIA

 

Khen huynh sớm lánh kiếp phù sinh

Chẳng để danh cương vướng vít mình

Mái tóc “Tăng-gô” đà vắng dạng

Hàm râu “cá chốt” đã tiêu hình

Con thơ bữa ấy cam đành đoạn

Vợ đẹp hôm kia cũng dứt tình

Hạnh ấy gương này lưu vạn thuở

Cầu huynh thoát khỏi kiếp linh đinh.

 

KHEN CÔ TÍN NỮ XUẤT GIA

 

Xét cạn nhiều lo thể mỏn mòn

Nên cô dõng mãnh biệt chồng con

Trâm cài lược giắt đà quăng mất

Chuỗi, nhẫn, kiềng, bông cũng chẳng còn

Má phấn từ đây thôi đánh phấn

Môi hồng buổi ấy hết thoa son

Mày cong, tóc uốn cam đành đoạn

Chú nguyện cho cô đạo quả tròn.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: