CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyên ăn chay

KHUYÊN ĂN CHAY

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Ăn chay giữ được chay tròn vẹn

Đến thác siêu thăng tận Niết-bàn

 

Ăn chay bác ái vô biên

Lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thăng

Ăn chay để giải nghiệp căn

Đêm ngày cầu nguyện cao thăng độ đời

Ăn chay kính đức Phật Trời

Cầu cho bá tánh muôn đời bình an

Ăn chay cương quyết một đàng

Tử sanh còn mất chẳng màng lợi danh

Ăn chay cho được tâm thành

Lọc lừa chơn tiếc tu hành quản cao

Ăn chay là món dồi trau

Sạch tâm trong trí, huệ hào xuất ra

Ăn chay theo Phật bỏ ma

Những điều tham vọng ác tà sạch trơn

Ăn chay nào có thua hơn

Chớ cho cạch sến mà sơn nước màu

Ăn chay bác ái thương nhau

Nhơn sanh muôn vật loài nào cũng yêu

Ăn chay sớm kệ kinh chiều

Nhớ ơn cha dưỡng, tưởng điều mẹ sinh

Ăn chay giữ dạ sửa mình

Sửa tâm, sửa tánh cho minh mới là

Ăn chay kính tưởng ông bà

Công ông dạy dỗ, ơn bà giáo khuyên

Ăn chay giữ dạ đồng cân

Không thiên, không vị, không phân giàu nghèo

Ăn chay đường chánh lần theo

Nhứt thời chi nhẫn chớ gieo họa người

Ăn chay đừng có biếng lười

Trau dồi đức hạnh vẹn mười phần xinh

Ăn chay gìn giữ tánh linh

Chớ ham khoe giỏi nói mình là hơn

Ăn chay sửa tánh toàn chơn

Rửa lòng trong sạch, lửa hờn tắt tiêu

 

Ăn chay giữ giới luật điều

Khỏi gây tội báo khỏi nhiều oan khiên

Ăn chay noi dấu triết hiền

Tương dưa rau muối lòng thiền sạch trong

Ăn chay để dạ trống không

Chẳng tham, chẳng độc, chằng lòng ghét ganh

Ăn chay giữ tám đức lành

Nghĩa nhơn cho vẹn tu hành mới nên

Ăn chay trì trí cho bền

Đói no sống chết chẳng quên tấc lòng

Ăn chay niệm Phật tương đồng

Khổ đau thế mấy cũng không đổi dời

Ăn chay thì nói một lời

Không thêm, không bớt, không vơi, không đầy

Ăn chay nên giữ hàng ngày

Tránh điều trộm cướp tà tây gian hùng

Ăn chay trọn nghĩa hiếu trung

Thương người mến vật khắp cùng mọi nơi

Ăn chay tinh khiết trọn đời

Phước tăng đức trọng, Phật Trời thưởng ban

Ăn chay ly dục mới toàn

Sắc tài danh lợi chẳng màng chẳng ham

Ăn chay nhập Thánh siêu phàm

Thi ân bố đức gắng làm phước duyên

Ăn chay là bước lên thuyền

Vượt qua bờ giác khỏi miền đọa sa

Ăn chay gìn chữ nhẫn hòa

Roi truyền theo dấu Thích Ca ban hành

Khuyên cùng tất cả chúng sanh

Muốn tu nên mở lòng lành ăn chay.

 

Ăn cho để sống được qua ngày

Ăn giết vật thì chẳng gọi chay

Ăn cỏ, ăn rau, ăn ngũ cốc…

Ăn tương, ăn muối khỏi tạo vay

Ăn nhiều ngon miệng gây thêm tội

Ăn ít no dai đó mới hay…

Ăn phải tránh xa điều hậu quả…

Ăn chay sau ngự Cửu liên đài.

 

Chay lạt đỡ lòng chỉ muối dưa

Chay tâm thanh khiết lắm người ưa

Chay mồm chay miệng la inh ỏi

Chay dữ chay dằn tợ gió mưa

Chay để sửa tâm rèn chí tánh

Chay dồi hạnh phúc được thuần chưa?

Chay nên giữ trọn niềm trung hiếu

Chay giới gắng gìn dạ sớm trưa…

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: