CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyên bỏ trầu

KHUYÊN BỎ TRẦU

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Ăn trầu nhả xác phải hao tiền

Mà tập làm chi khổ bởi ghiền

Khuyên quý đạo tâm mau dứt bỏ

Được rồi khỏe nhẹ, sướng như tiên.

 

KHUYÊN BỎ THUỐC

Ghiền thuốc khổ tâm lắm bạn ôi!

Bạn nên bỏ thuốc sớm cho rồi

Hút chi tốn kém mà vô ích?

Biết nó hại mình sớm tự thôi.

 

KHUYÊN BỎ RƯỢU

Nghiện rượu lao tâm khổ lắm mà

Uống vào khốn lụy cả đời ta

Khá mau tỉnh ngộ tìm phương tránh

Nhắn nhủ cùng chung khắp trẻ già!

 

KHUYÊN BỎ Á PHIỆN

Á phiện tập ghiền phải lụy thân

Ốm đau tiều tụy mãi xoay vần…

Suốt đời chuốc lấy niềm đau khổ

Bỏ được là Tiên ở tại trần!

 

KHUYÊN BỎ TRÀ

Trà uống lỡ ghiền cũng nhọc thân

Khuyên trong huynh đệ hãy chuyên cần

Muốn mau giải thoát đừng vướng víu

Trà, rượu, thuốc men phải dứt lần.

 

KHUYÊN BỎ CỜ BẠC

 

Cờ bạc mà chi phải chịu nghèo?

Tối ngày chủ nợ cứ đeo theo

Còm lưng phỏng trán tiêu đâu hết?

Khổ lụy suốt đời mãi nạn eo!

 

KHUYÊN ĐỪNG DỤC LẠC

 

Dục lạc gây nên cảnh thảm sầu

Phong tình nọc độc biết ngừa đâu

Mê say hoa nguyệt nên chìm đắm

Muôn tội đều do “Dục” đứng đầu.

 

XA LÁNH TỨ ĐỔ TƯỜNG

 

Tửu, Sắc, Tài, Khí, tứ đổ tường

Đa thiểu, hiền, ngu tại nội xương

Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất

Tiện thị thần tiên bất tử phương.

 

TẠM DỊCH:

 

RƯỢU hại còn hơn rắn độc xà!

SẮC tình mê nhiễm sẽ tiêu ma

TIỀN TÀI vật chất che tâm chánh

NÓNG GIẬN sân si khởi ý tà

Nhiều ít dại khôn đều vướng mắc

Ai người giác ngộ bước lần ra

Mới thiệt thần tiên lìa cõi chết

Ngự an vĩnh viễn cửu liên tòa.

 

KẾT LUẬN:

 

Trên đời tất cả biết tu tâm

Tránh khỏi mê sa với lạc lầm

Giữ giới, ăn chay bòn phước đức

Tham thiền thấu đạt lý huyền thâm.

 

Vậy hỡi ai kia muốn nhẹ nhàng!

Tự mình tháo cởi nghiệp đeo mang

Mê, say, đắm, nhiễm…không còn nữa

Quả Phật kề bên rất dễ dàng!!!

 

Bồ đề Chánh giác có đâu xa!

Tại chỗ tâm chơn dứt vọng tà

Diệt hết ngã nhơn cùng bỉ thử

Trừ tiêu nghiệp chướng lũ tam ma

Thất tình tội lỗi đâu còn vướng

Lục đục bẩn nhơ dứt nhiễm mà

Nếu cả trong đời ai cũng vậy

Niết-bàn Cực lạc dễ sang qua. 

Hà Tiên, ngày 10-10-1964

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: