CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyên nữ báo hiếu

 

tuketinhtam-A

KHUYÊN NỮ BÁO HIẾU

 

Nữ lưu tủi hận lúc hoa tàn

Tứ đức tam tùng phải liệu toan

Lo lắng việc nhà cơn đói rách

Trông nom thời thế buổi cơ hàn

Đủ mùi tục lụy đành cam chịu

Cay đắng mặn nồng phải bặm gan

Nay gặp đạo lành mau trổi gót

Hồi tâm trở lại cõi Tây phang.

 

Hoàng hôn đã khuất ánh tà dương

Thế sự in như giấc mộng trường

Hỡi khách thuyền quyên đừng ướp phấn

Khuyên nàng tiết liệt chớ xông hương

Mê chi đất khách cho quên lối

Bỏ lại quê xưa để bặt đường

Sớm bước vào hàng Ni khất sĩ

Hầu mong tránh khỏi cuộc xâm thương

 

Y bát tinh vi vẹn chữ đồng

Đi tu nở mặt gái phương Đông

Cảnh trần nhơ bợn thân bồ liễu

Cõi Phật thơm tho phận má hồng

Son phấn thà cam dày gió bụi

Tinh thần ai để thẹn non sông

Gởi lời kính lạy cùng cha mẹ

Thà bạc mẹ cha đạo mặn nồng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: