CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kiếp sống mỏng manh

 

tuketinhtam-A

KIẾP SỐNG MỎNG MANH

 

Phù dung sớm nở tối rồi tàn

Cái kiếp con người vắn tợ gang

Phú quý công danh dường lửa nháng

Tồn vong vinh nhục thể mây tan!

Rạp trần ẩn hiện tuồng mơ đoản

Trường thế đeo đai giấc mộng tràng

Bể hoạn chập chờn bao kẻ đắm

Luân hồi sao khỏi mối dây oan.

 

LUÂN HỒI và NHƠN QUẢ

 

Nợ nhơn quả lấp vùi tánh đức

Biết ngày nào gỡ dứt tiền khiên

Trả vay vay trả liền liền

Nhơn nào quả nấy nghiệp nhơn buộc mình

Bóng cong vạy tại hình cong vạy

Tội phước đi qua lại không chừng

Xác phàm sung sướng vui mừng

Linh hồn phải chịu bâng khuâng não phiền

Gieo giống chi mọc liền giống nấy

Cảm vật nào vật ấy ứng cho

Coi như trong cái xe bò

Bánh xe lăn trả kịp giò bước chân

Bò dừng lại, bánh ngừng đứng lại

Chậm hay mau cũng tại con bò

Bánh xe nó chạy theo giò

Chạy không cũng tại con bò gây ra

Xét lỗi người, lỗi ta ai xét

Sương nhà người, người quét đặng thôi

Muốn mau thoát kiếp luân hồi

Kiếp này rán chịu quả nhồi cho mau

Đời cũng có nghèo giàu cao thấp

Tại nơi người tạo lập nó ra

Rồi than oán trách trời già

Không ngờ ta chác lấy ta cho nhiều…

Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ

Để thất tình làm chủ lấy tâm

Khiến gây tội ác lỗi lầm

Người chưng mắc phải vướng nhằm khổ nguy

Lòng quấy quá tráo chì thay bạc

Mỏi mong lo lường gạt của đời

Không dè mắc phải lưới trời

Thưa mà chẳng lọt chuyện người mảy lông

Luật báo ứng pháp công thưởng phạt

Hành hồn rồi, hành xác chẳng chơi

Nhơn nào quả ấy chẳng rời

Đòn cân công lý Phật Trời thưởng răn

Đặng quả ngon thì ăn, lấy hột

Gieo lại mà mai mốt còn ăn

Nhược bằng hưởng trái hột quăng

Ngày sau thèm khát xin ăn nhà người

Nay đắc thế vui cười chi lắm

Sau suy thời bụi bặm lấp thân

Biết lo bố đức thi ân

Luân hồi trở lại hưởng phần cao siêu

Đường quanh quẹo theo chiều mà bước

Chí tâm bền thì được thành công

Làm cho đạo pháp lưu thông

Lập tâm sửa tánh bền lòng phá mê

Kìa biển hẹn non thề phải dứt

Dây buộc mình cắt đứt chớ vương

Nhu thắng cương, nhược thắng cường

Mềm còn, cứng bể; thế thường xưa nay

Họa phước ấy không sai báo ứng

Muộn kiếp này gieo chứng hậu lai

Người tài lại gặp kẻ tài

Ỷ tài phải chịu nạn tai hòai hòai

Điềm họa phước không hay tìm tới

Tại mình vời nên mới theo mình

Cũng như bóng nọ tùy hình

Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: