CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn kính dâng đức Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan