CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lục tự Di Đà

 

tuketinhtam-A

LỤC TỰ DI ĐÀ – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

Chữ NAM theo nghĩa cố tầm

Niệm Phật là niệm cái tâm vậy mà

Thường tình tánh nóng của ta

Phải mau dập tắt, lòng tà bỏ đi.

Chữ MÔ cũng rán làm y

Tâm không lẳng lặng vướng chi việc trần

Rán mà giữ giới chuyên cần

Phàm tâm dứt bỏ đặng gần Thánh Tiên.

Chữ A là giữ cho yên

Dưỡng tâm, dưỡng tánh lại chuyên dưỡng thần

Ngồi nằm đi đứng ân cần

Tùng tâm biệt niệm nhất trần biệt vô.

Chữ DI sâu nghĩa rán mò

Khí tinh nơi thận cần cho đủ đầy

Khuyên đừng dâm dục tạo gây

Báu nhà gồm hết đủ đầy thần thông.

Chữ ĐÀ có nghĩa sáng trong

Quán soi mọi vật khắp trong cảnh đời

Biển trần sóng bủa chơi vơi

Đạo mầu tịch chiếu rạng ngời thân tâm.

Chữ PHẬT là nói cái mầm

Hãy đem trí não mà tầm cho ra

Thế gian lựa giống nơi ta

Quỷ, Ma, Trời, Phật cũng là tại tâm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: