CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mến thương mẹ

Lên non mới biết non cao

Nghĩ sâu càng nhớ công lao mẫu từ.

Xuống biển biết biển cạn sâu

Công ơn cha mẹ dám đâu phụ phàng.

Dầu cho biển cạn núi mòn

Con nguyền một tấm lòng son chẳng vời

Đời tôi chỉ một mẹ hiền

Là người duy nhất là giềng mối xưa.

Đặt bút suối lệ trào dâng

Nhớ thương hiền mẫu khó phân cạn lời

Dầu cho vật đổi sao dời

Tôi nguyền giữ lấy những lời như trên.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: