CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nên tu

 

tuketinhtam-A

NÊN TU

 

Giàu sang cho lắm, ruộng đầy đồng

Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không!

Đau đớn, vợ con nào thế đặng

Tắt hơi, của cải chuộc đâu xong

Xác nằm mả đá, người người trọng

Hồn xuống âm ty, quỷ sứ còng

Xét gẫm cuộc đời như thế ấy

Tu hành sau có chỗ trông mong.

 

TU PHẢI VÔ SỰ

 

Làm lành làm phước gẫm mơ màng

Sợ tội đi tu trốn thế gian

Đông độ còn kèm rương bạc trắng

Tây phương muốn thấy nhụy sen vàng

Ly gia ít bữa đà nôn ruột

Cắt ái vài ngày vội thở than

Đã biết tu hành là quý nhất

Tu mà vô sự mới thanh nhàn.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: