CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngán đời nương đạo

 

tuketinhtam-A

NGÁN ĐỜI NƯƠNG ĐẠO

 

Cuộc thế mơ màng giấc lợi danh

Được thua gì cũng chốn mê thành

Ruộng dâu muôn đám hoàn thương hải

Lầu tía ngàn căn biến lộ hành

Tóc bạc bao giờ thay tuổi trẻ

Da dùn há dễ trở mày xanh

Trò đời nghĩ lại chao ôi ngán!

Cửa Phật chi bằng pháp bất sanh.

 

TUỒNG ĐỜI GIẢ TẠM

 

Trường hát nhân sanh cứ diễn trò

Hơn thua cao thấp mặc so đo…

Thông minh tài trí trang anh dũng

Dại dột ngu si cũng một gò

Sống tạo lợi danh cùng phú quý

Thác rồi hóa đất cũng xương tro

Chỉ còn tội phước đem theo đặng

Thưởng phạt công bình khỏi sợ lo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: