CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi vấn

 

tuketinhtam-A

NGHI VẤN

 

Trân trọng vài lời kính hỏi ông

Đạo đời hai nẻo kẻ không thông

Ở trần sao gọi rằng ngu muội?

Tại thế vì đâu chẳng được trong?

Cực Lạc cảnh Tiên xa diệu vợi

Bồng Lai vui vẻ thiệt cùng không?

Băn khoăn thắc mắc lòng chưa hiểu

Ma, Phật là gì, kính hỏi ông?...

 

ĐÁP HỌA Y VẬN

 

Vắn tắt đôi lời đáp lại ông:

Đạo đời chi khó lại không thông!

Ở trần đa dục nên ngu muội

Tại thế vì tham chẳng được trong

Tiên cảnh rất gần khi ngộ đạo

Bồng Lai vui sướng chỗ tâm không

Nỗi lòng thắc mắc nay tường tất

Giác: Phật, Mê: Ma, đó bớ ông!

 

HỌA TIẾP BÀI II

 

Thối bộ hồi đầu thấy chủ ông

Đạo vui, đời khổ phải nên thông

Lòng không ham muốn không mê muội

Tánh chẳng tham lam sẽ sạch trong

Quy giới gìn tròn tâm Cực Lạc

Chay trường giữ vẹn thể không không

Giả chơn hư thiệt ông nên hiểu

Ma, Phật, Thánh, phàm bởi tại ông.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: