CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Người giàu nên tu

 

tuketinhtam-A

NGƯỜI GIÀU NÊN TU

 

Kiếp trước có tu mới được giàu

Kiếp này vui sướng lại quên sao

Sống lo bòn chải cho nhiều quá

Chết lại đem theo được chút nào

Con cháu dầu thương cúng bảy ngọ

Vô thường cứ việc bỏ đề lao

Nhớ mà niệm Phật để dành sẵn

Niệm Phật tụng kinh chẳng tốn hao.

 

NGƯỜI NGHÈO CẦN TU

 

Kiếp trước không tu mới chịu nghèo

Kiếp này khổ não nó đeo theo

Người sao rân rát còn dư dả

Ngó lại phận mình túi vắng teo

Tỉa đậu phọng thì bòn đậu phọng

Trồng dưa leo sau hái dưa leo

Ấy là công quả mỗi người đó

Niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo.

 

TUỔI TRẺ NÊN TU

 

Việc tu chớ khá đợi về già

Chậm trễ đời người ắt luống qua

Kìa mảnh trăng thanh tròn sẽ khuyết

Nọ vầng hồng nhật xếch rồi tà…

Tóc xanh biết mộ đường Tiên Phật

Đầu bạc mới lìa nẻo quỷ ma

Cửa Phật nào phân già với trẻ

Sao người chẳng chịu bước sang qua?

 

KHEN NỮ BIẾT TU

 

Khen ai thục nữ giữa ngày xanh

Mà biết hướng theo nẻo thiện lành

Chay lạt diệt trừ tâm dục vọng

Kệ kinh nuôi dưỡng tánh cao thanh

Tuổi xuân chẳng mến đường tài sắc

Son trẻ không màng nẻo lợi danh

Thật đáng khen thay trang nữ giới

Biết lo báo đáp nghĩa sanh thành!

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: