CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phận bạc

 

tuketinhtam-A

PHẬN BẠC

 

Hoa nở rồi ra phải rụng tàn

Làm thân con gái nghĩ lầm than

Xuân sang đem đến đời tươi thắm

Hè lại cướp đi giấc mộng vàng!

Tình nghĩa nhất thời nồng với lạnh

Vợ chồng ngắn ngủi hiệp rồi tan!

Bao nhiêu vui sướng bao nhiêu khổ

Hoa nở rồi ra phải rụng tàn!

 

Thân gái nợ tình lắm khổ đau

Rủi may ví thể hạt mưa rào

Hạt thì rớt xuống vườn hoa đẹp

Hạt lại rơi nhằm phải giếng ao

Vui khổ đôi đàng khôn định trước

Khổ vui rồi cũng lụy về sau

Chi bằng sớm lánh đường ân ái

Cửa Phật từ bi khá bước vào.

 

Hai tám gái tơ dáng mặn mà

Nhưng rồi vàng võ nét xuân hoa

Xuân sang xinh đẹp coi như phụng

Thu lại bê nghê giống tựa gà

Biển ái hụp trồi nên tóc rối

Sóng tình vùi dập phải dùn da

Tương lai hạnh phúc đâu không thấy

Chỉ thấy chơi vơi giữa ái hà!

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: