CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phỏng đáp hoài nghi

 

tuketinhtam-A

PHỎNG ĐÁP HOÀI NGHI

(Người đi tu có giúp ích gì không?)

 

Lắm kẻ hỏi: Khi quốc gia hữu sự…

Những người tu có giúp ích gì không?

Hay lảng lơ khi nòi giống diệt vong?

Hay lặng lẽ khi nước nhà kêu gọi?

 

Đây xin đáp những lời trên đã hỏi

Chính người tu là những kẻ hy sinh

Chính người tu là xây mộng hòa bình

Là hưởng ứng giúp đời bằng đạo đức

 

Kìa gương báu nhà Du Tăng khất thực

Không tật nguyền mà ôm bát đi xin

Xin, không tham, để xây cuộc hòa bình

Xin, không ác, để lập đời thiện mỹ

 

Đi xin ấy để dạy người bố thí

Và nhắc mình biết vong kỷ trừ tham

Ta và người, khi diệt hẳn muốn ham

Thì tuyệt đối, cõi đời không giặc giã

 

Tăng khất thực mặc y bằng vải vá

Là nhắc người sang cả chớ se sua

Là khuyên người nghèo khổ chớ tranh đua

Là chất nhựa gắn liền chung một khối

 

Đời sở dĩ bất công và tội lỗi

Bởi do người không trực tiếp đi xin

Cứ ngồi không mà muốn lợi về mình

Nên lắm cuộc giặc toàn gieo khói lửa

 

Tăng khất thực, mỗi ngày ăn một bữa

Không bạc tiền, không nhà cửa lợi danh

Là tiếng chuông cảnh tỉnh cả quần sanh

Là đánh thức cõi đời đang say ngủ

 

Tăng khất thực không nơi nào an trụ

Là phương châm mở rộng khối tình thương

Là phương châm chỉ rõ lý vô thường

Chớ chấp thủ, nắm trì mà khổ ải

 

Tăng khất thực, giúp đời là ban rải

Lời pháp lành khuyên nhắc kẻ si mê

Lái thuyền từ đưa khách trở về quê

Soi đuốc huệ chỉ đường người lạc lối

 

Đời chen lộn muôn ngàn đường tội lỗi

Là do lòng tham ác ngất trùng mây

Tăng giúp đời là giới luật đủ đầy

Nêu gương báu không đồng xu cắc bạc

 

Đời sở dĩ mãi cùng nhau sát phạt

Bởi do người không giữ giới trì trai

Tăng giúp đời là giáo pháp hoằng khai

Đem ánh đạo Từ bi nhuần khắp xứ

 

Đời loạn bởi dục tình hay tích trữ

Đã nhiều phen làm bại hoại luân thường

Tăng giúp đời là thanh bạch thuần lương

Thân tinh khiết, tâm không vương tình dục

 

Đời loạn khổ bởi đời không nhẫn nhục

Tàn sát nhau vì một chút sân si

Tăng giúp đời là hỷ xả từ bi

Nêu gương nhẫn trong phạm vi ôm bát

 

Đời loạn khổ do miếng ăn hành phạt

Đời đảo điên, tội ác cũng vì ăn

Bởi đời không noi theo dấu nhà Tăng

Chạy một ngọ tương rau gì chẳng nệ

 

Đời loạn khổ bởi tranh nhau quyền thế

Nên lắm khi tình huynh đệ tương tàn…

Tăng giúp đời là bác ái hòa chan

Cõi bình đẳng, vô quyền và vô trị

 

Nói tóm lại, nhà Du Tăng khất sĩ

Mới hoàn toàn giúp ích chúng sanh chung

Mới hoàn toàn là một đấng anh hùng

Và như thế mới hoàn toàn xả kỷ

 

Tăng như thế, đúng danh là Khất sĩ

Khất là Xin, xin bằng cách không tham

Sĩ là Học, học mãi mãi không nhàm

Xin và Học để nâng đời bạc nhược

 

Đồng ý chí, đồng mục tiêu giúp nước

Duy người tu mới rốt ráo cao trên

Chính người tu thực hiện được hòa bình

Mà chẳng tốn mũi tên cùng giọt máu

 

Nếu sanh chúng biết quay về với đạo

Biết tôn thờ chánh giáo Đức Như Lai

Biết yêu thương, gìn mạng sống muôn loài

Như thế sẽ: hòa bình và vĩnh viễn.

 

Sóc Trăng, ngày 27-8 năm Canh Tý

Một vị sư Khất Sĩ

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: