CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Quyết tinh tiến

 

tuketinhtam-A

QUYẾT TINH TIẾN

 

Quyết tát cạn những nguồn sông bể ái

Chảy trong dòng từ vô thủy đến nay

Quyết nhảy khỏi bức tường rào chướng ngại

Trời dù lay, lò tâm não khó lay

 

Quyết chiến thắng bao nghịch thù cám dỗ

Vung gươm thần tiêu diệt sạch đê hèn

Quyết hươi búa đập tan thành sầu khổ

Do từ lâu quân dục vọng xây nên

 

Quyết phấn đấu cho đến ngày cùng tột

Có đụng đầu, ta té ngửa đảo điên

Quyết định tĩnh cơn bất thần sảng sốt

Ta bò lên, nhào tới mức ưu tiên

 

Quyết oanh liệt ta quyết thề oanh liệt

Chớ yếu hèn, ta toan trốn đi đâu

Quyết gặp cảnh, cứ đương đầu giải quyết

“Diệu chơn thường” ta hiệp nhất không lâu.

 

Sa Đéc, 19-6 Tân Sửu 1961

Một vị sư Khất Sĩ

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: