CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sai nguyên lý

 

tuketinhtam-A

SAI NGUYÊN LÝ

 

Muối mặn hòa đường, mặn mất đi

Tăng Ni lẫn tục, lụy Tăng Ni

Vàng ròng lộn bạc, vàng ròng lợt

Đạo Phật pha đời, đạo Phật suy

Tịnh xá như nhà, nhơ tịnh xá

Thanh y giống áo, bợn thanh y

Xưng bần chứa của bần ra phú

Muốn vẹn hồi đầu nắm luật nghi.

 

Thương ghét mặc tình, dạ cũng cam

Chấn hưng Phật pháp phải kêu đàm

Thuốc cay đắng miệng, mau lành bịnh

Lời thật trái tai, ích việc làm

Đánh trống còn e khua kiểng Thánh

Bứt mây thì sợ đụng chuông phàm

Bảo tồn giáo pháp đền ơn Phật

Thương ghét mặc tình dạ cũng cam.

 

TL. Giác Lý

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: