CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thành bại để so tài

tuketinhtam-A

 

THÀNH BẠI ĐỂ SO TÀI

 

Thành là kết quả, bại tan tành

Bại cũng là bài học rất nhanh

Thành nếu dể duôi, thành sẽ bại

Bại mà kiên cố, bại sau thành

Thành là cửa mở nên công nghiệp

Bại vốn trường khai luyện chí mình

Thành nếu gian tà, thành chẳng đúng

Bại mà danh dự, đáng anh hùng.

 

KHỔ VUI ĐỂ LUYỆN CHÍ

 

Cuộc thế xoay vần khổ với vui

Biết sao hết khổ, biết sao vui?

Vui không biết đạo, vui rồi khổ

Khổ để giúp đời, khổ mới vui

Nếu đặng tâm không thì chẳng khổ

Còn đời phiền não có gì vui

Thương đời mãi mắc trong vòng khổ

Hãy rán mà tu để sống vui.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: