CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thúc phược

 

tuketinhtam-A

THÚC PHƯỢC

 

Khám ngục mênh mông giữa cõi hồng

Nhốt người hành phạt ở bên trong

Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói

Danh lợi đu đưa thể cột còng

Đau khổ bơi bơi kỳ cá chậu

Sầu bi quạt quạt cánh chim lồng

Đời đời kiếp kiếp không ngưng dứt

Sao chẳng tìm đường thoát lưới gông?

 

GIẢI THOÁT

 

Đã toan giải thoát cái tình đời

Dạo khắp Ta-bà ở mọi nơi

Lểnh lảng biển trần như cá nước

Mênh mông rừng đạp tợ chim trời

Tự do xòe cánh bay bay quạt

Thong thả vươn kỳ lội lội bơi

Chẳng vướng bi ai mùi tục lụy

Càng tu càng tránh lánh xa vời.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: