CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thức tâm tỉnh ngộ

 

tuketinhtam-A

THỨC TÂM TỈNH NGỘ

 

Ham muốn lợi danh ở thế gian

Sao bằng chánh đạo hưởng an nhàn

Gà nhà lúa sẵn gần lò chảo

Hạc bởi không lương tự tại sang

Giàu có trăm năm gìn khó đặng

Luân hồi lục đạo khổ muôn ngàn

Khuyên người giác ngộ đường sanh tử

Để mất thân người khó nỗi an.

 

TUỒNG ĐỜI CHỚP NHOÁNG

 

Cuộc đời giả tạm chẳng bền lâu

Tuổi mới xuân xanh kế bạc đầu

Vạn vật vô thường không chắc thật

Muôn hình tiêu họa có gì đâu

Tỉnh mơ hồn điệp đừng say đắm

Thức giấc mê ly chớ vọng cầu

Khuyên hỡi khách trần mau giải thoát

Tu hành thấu đạt lý cao sâu.

 

Khuyên người giữ dạ rán cần tu

Giới luật rèn trau vẹt ngút mù

Bền chí gắng tu cho trọn kiếp

Sau về Lạc cảnh hưởng ngàn thu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: