CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịch mặc

 

tuketinhtam-A

TỊCH MẶC

 

Luận mãi không rồi chuyện thế nhân

Chi bằng mặc mặc dưỡng tinh thần

Tranh đua phải quấy là gươm búa

Biện bác hơn thua gốc hại thân

Giáo hóa bao nhiêu, bao tiếng oán!

Thi ân trọn kiếp, có gì ân?

Tham lam cố chấp là ngu xuẩn

Duỗi cẳng nằm yên lánh cõi trần.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: