CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tiếng chuông cảnh giác

 

tuketinhtam-A

TIẾNG CHUÔNG CẢNH GIÁC

 

Già-lam thắng cảnh xứ Di Đà

Chánh pháp giáo truyền Phật Thích Ca

Khất sĩ ra đời dìu bá tánh

Du Tăng xuất hiện độ Ta-bà

Hỡi ai chìm đắm nơi trần lụy!

Sớm khá quay đầu khỏi đọa sa

Đất khách hồng trần nơi giả tạm

Thiên đường Phật quốc thật nhà ta.

 

Quay đường hướng thiện lánh đường u

Gắng chí trau dồi một chữ Tu

Tháo mở lưới trần duyên trói buộc

Thoát ra cho khỏi thế gian tù

Sắc, tài, tửu, khí càng say đắm

Bổn ngã mê lầm khổ vạn thu

Ngọn đuốc Nhiên Đăng soi nẻo tối

Vẹt tan đường lối ánh mây mù!

 

Mây mù che ánh sáng trời hồng

Vật chất bao vây ám muội lòng

Khi sống tạo thành muôn sự nghiệp

Thác rồi cũng một nắm tay không

Công danh phú quý đem sao đặng

Chỉ có nghiệp duyên chất chập chồng

Quyến thuộc thân bằng nào cứu được

Nương về đạo đức hỡi còn trông.

 

HỰU

 

Còn trông chi nữa kiếp vô thường

Cuộc giả vì mê phải lạc đường

Sáu nẻo luân hồi càng đảo lộn

Ba đường ác đạo mãi còn vương

Bồng Lai là chốn nơi an hưởng

Cửu Phật từ bi khá dựa nương

Khói đóng đèn lòng lau thiệt sạch

Lần lần sáng rỡ tợ như gương…

 

Gương chiếu bao la ánh sáng ngời

Đưa người duyên khách giữa dòng khơi

Đường lên qua đến Tây phương cảnh

Nẻo xuống ngục hình khổ lắm ơi!

Khuyên khách đua chen mau tỉnh ngộ

Đeo chi cuộc thế chịu đầy vơi?

Sớm mau phủi hết tâm trần tục

Cửa Phật nương về được thảnh thơi.

 

Cửa Phật nương về được thảnh thơi!

Pháp môn mở rộng độ người đời

Phong trần nước cuộn ai trồi hụp?

Biển khổ ba đào kẻ lội bơi

Đuốc huệ thuyền từ kề bến tục

Độ người thoát khỏi giữa dòng khơi

Mau mau thức tỉnh đêm trường mộng

Gươm bén lưới trần sớm dứt rơi!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: