CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tín hạnh nguyện

 

tuketinhtam-A

TÍN HẠNH NGUYỆN

 

Người học đạo bước đầu tinh tấn

Rán kềm tâm cần mẫn mới thành

Muốn tu phải hiểu cho rành

Tín và Hạnh, Nguyện lòng thành đủ ba

Tín Hạnh Nguyện chớ xa điều ấy

Trọn một đời như vậy cho y

Tín là tin chắc không nghi

Học theo Chánh pháp đến kỳ siêu sanh

Hạnh ấy là làm lành không đổi

Trọn một đời không lỗi không sai

Nguyện là kiến tánh huệ khai

Công viên quả mãn đến ngày đăng tiên

Do chữ Tín nhiễm truyền chơn lý

Hữu sở Hành năng trí kỳ tri

Nguyện là năng hữu sở quy

Lòng hằng tư tưởng giữ y như lời

Tín, Hạnh, Nguyện trọn đời vẹn giữ

Chốn non bồng sen trổ chờ ta

Xác thân còn ở Ta-bà

Ngày kia Tiên cảnh là nhà tánh linh

 

Lòng bác ái sống không buồn không chán

Vì trần ai, không mang nặng cân đai

Chẳng mơ hồ, như những áng mây bay

Không khóc hận, như họ từ cung huyễn

Lòng bác ái hòa mình trong bốn biển

Để cùng ai kết chặt mối tình trong

Không chia ly xanh, đỏ, trắng, vàng, hồng…

Chỉ có biết một tâm hồn vô thủy

Lòng bác ái sống ngoài vòng ích kỷ

Trong thời gian lại với chốn không gian

Cứ mãi đưa hồn lên tận Niết-bàn

Để chan chứa một niềm đầy yêu mến!...

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: