CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trường đời mộng ảo

 

tuketinhtam-A

TRƯỜNG ĐỜI MỘNG ẢO

 

Rừng đời nhiều nẻo chông gai

Hỡi ai là khách Bồng Lai xuống đò?

Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho

Bần Tăng chịu khó đưa cho đến bờ.

 

Sanh trên cõi tạm sống chơi vơi!

Già trẻ trước sau chẳng ở đời

Nhơn vật thạnh suy không lại có

Thời gian thay đổi khắp cùng nơi

Công hầu hạn định ba vuông đất

Sản nghiệp chỉ tồn một tấc hơi!

Trong cõi Ta-bà toàn những khổ

Tu về Tịnh độ thảnh thơi chơi!

 

Vui đùa giỡn bóng, bóng về Tây!

Còn chẳng hồi tâm thoát kiếp này

Phú quý như sương đeo ngọn cỏ

Vinh hoa tợ tuyết gá cành cây

Tử sanh ví thể đèn trước gió

Tánh mạng tựa hồ nguyệt giữa mây

Công luật bao trùm ai nhảy khỏi

Lưới trời bủa khắp khó cao bay.

 

Nhơn sanh chìm đắm giữa sông mê

Tỉnh ngộ sớm mau bước trở về

Nghĩ lại cuộc đời ôi! Lắm khổ

Sao bằng Cực Lạc cảnh nhàn quê.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: