CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tứ kệ tĩnh tâm - Thay lời tựa

 

tuketinhtam-A

THAY LỜI TỰA

 

Tiếng chuông giục thức đêm trường mộng!

“TỨ KỆ TĨNH TÂM” giác ngộ đời…

***

Xin giới thiệu cùng quý chư độc giả!

Tựa quyển này là “TỨ KỆ TĨNH TÂM”

Tôi nhiều công, đã chọn lọc sưu tầm

Trong bốn quyển nay kết thành lại một.

 

Quyển thứ nhất tên tựa là “KỆ PHÁP”

Đã ra đời trên mười mấy năm qua

Quyển thứ nhì, “PHÁP BẢO KỆ” in ra

Đều tái bản được nhiều lần phổ biến.

 

Và kế tiếp, quyển thứ ba xuất hiện

Tên tựa là quyển “BẢO KỆ TÂM KINH”

Mấy quyển này tôi cố gắng tận tình

Chọn rút lấy nhiều thi văn tuyệt tác.

 

Quyển thứ tư nhiều vị hương bát ngát

Tên tựa đề là “PHÁP KỆ PHÁ MÊ”

Nhiều thi thơ hay khỏi có chỗ chê

THIỆN QUANG soạn của nhiều sư Khất Sĩ.

 

Bốn quyển trên, muốn ban hành Pháp thí

Tôi ra công soạn rút những bài hay,

Cả thi thơ có gần bốn trăm bài

Đầy hương vị, thơm tho mùi Đạo lý!

 

Quý tác giả, tôi không rành địa chỉ

Xin vui lòng hoan hỷ thứ dung cho,

Còn riêng tôi cũng gắng sức chung lo

Cố sáng tác những bài thi bất hủ.

 

Sức hiệp sức để kết nên thành tựu

Làm phương châm, diệu dược cứu trần gian,

Cũng gọi là một ngọn đuốc từ quang

Dìu khách tục khỏi lầm đường lạc lối.

 

Thấy sanh chúng muôn ngàn điều tội lỗi

Bị miếng mồi vật chất mãi bao vây

Bị danh cương, bị lợi tỏa hàng ngày

Bị tài, sắc, bị bạc tiền bêu nhử…

 

Màn vô minh đã phủ che án ngữ

Trong mịt mờ thấy càng thảm càng thương!

Mảng say mê trong giấc mộng canh trường

Ôi! Đau khổ! Thế nhân, ôi mặc kệ!

 

Chuông tỉnh giác, sớm hồi tâm kẻo trễ

Hỡi người ơi, chìm đắm mãi làm chi?

Kìa bao người đang đổ lệ lâm ly

Đành khóc hận cho kiếp đời đau khổ…

 

Cơ tận diệt khiến bão bùng giông tố

Tiếng than van, rên rỉ cả ngày đêm!

Tiếng kêu oan, tiếng oán hận càng thêm

Lửa nung cháy, còn chế dầu chi nữa?

 

Mau dập tắt, mau dùng phương cứu chữa

Là quay đầu hướng thiện trở về tu!

Chỉ có tu mới vẹt phá mây mù

Hầu xây dựng ngôi tòa chân hạnh phúc.

 

Xưa Đức Phật quyết tìm đường thoát tục

Hy sinh đời để cứu vớt chúng sanh,

Lòng từ bi không nỡ hưởng vui đành

Thấy sanh chúng đang hụp trồi bể khổ.

 

Ngài phát nguyện đi khắp nơi hóa độ

Chèo thuyền từ cứu vớt kẻ si mê

Pháp viên âm, Ngài mưa xối tràn trề

Cả muôn loại được thấm nhuần đạo lý.

 

Nay nhắc lại, trên hăm lăm thế kỷ

Mà gương Ngài chiếu sáng khắp năm châu,

Ân đức Ngài thật lớn rộng thâm sâu,

Con nối chí, quyết tìm phương độ chúng!

 

Vùng đứng dậy, phất ngọn cờ oai dũng

Mở tâm hồn càng rộng lớn thênh thang

Hươi bút lên, quét sạch lũ tham tàn

Dùng gươm huệ, diệt tiêu phiền não chướng!

 

Quyết tiến tới cho đạt thành chí hướng

Quyết đắp xây một thế hệ ai lân

Quyết phá tan bao khám ngục trong trần

Quyết dựng lập một ngôi tòa đại giác!

 

Quyển “TỨ KỆ TĨNH TÂM” hàm bao quát

Là pháp mầu, là diệu dược linh đơn

Cứu vớt người về đến chỗ toàn chơn

Và toàn thiện, toàn năng hay toàn mỹ…

                                                      

Cảnh Bồng Lai - TX. Ngọc Hương – Vũng Tàu

Mùa Hạ năm Bính Ngọ – PL. 2510

Pháp sư GIÁC NHIÊN

 

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: