CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tuổi già

 

tuketinhtam-A

TUỔI GIÀ

 

Đời người ngẫm lại có bao lâu

Mới tóc xuân xanh bỗng bạc đầu

Răng rụng da dùn lôi tới mãi

Lưng khòm gối mỏi trẻ càng thâu

Tiếng kêu anh chị rồi tiêu mất

Lời gọi ông bà tránh khỏi đâu

Buồn nghĩ kiếp trần như nháy mắt

Trăm năm để lại một lòng sầu.

 

ÔNG TU

 

Chốn hoang vu có một ông tu

Rách rưới bần cùng chẳng gạo xu

Ngày tối lim dim ngồi cú rũ

Mặc cho miệng thế nói rằng ngu

Tưởng đâu ổng điếc hay say ngủ

Dè ổng dạo chơi rất khoẻ ru

Ổng biến thân to thành vũ trụ

Tuy nhiên kiếm ổng lắm mù mù.

 

“DỊ NHƠN” HAY “CHƠN NGÔ

 

Mười phương ba cõi một mình ta

Ta thiệt học trò Đức Thích Ca

Bà đất này đây là gọi mẹ

Ông trời trên đó thiệt là cha

Càn khôn vô cực là tài sản

Vũ trụ mênh mông ấy cửa nhà

Quỷ sứ Thiên lôi là đứa ở

Diêm vương La-sát phải kiêng ta.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: