CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tuồng hát

 

tuketinhtam-A

TUỒNG HÁT

 

Cộp cộp, reng reng… kế mở màn

Kép đào vẽ mặt giả vua quan

Nào hia nào mão nào râu giả…

Cũng nịnh cũng trung cũng giặc loàn

Người thủ vai nghèo coi khốn khổ

Kẻ làm trưởng giả bộ cao sang

Sụp màn cởi bỏ râu, hia, mão

Rửa mặt thì ra kẻ điếm đàng!

 

ĐÁP HỌA ĐỐI Y VẬN

 

Cuộc thế vần xoay tựa mở màn

Đổi thay ngôi vị ấy vua quan

Hoan hô hưởng lộc khi bình tịnh

Đả đảo cầu vinh lúc giặc loàn

Định bá đồ vương mưu phú quý

Chọc trời khuấy nước mộng giàu sang

Rốt rồi bừng tỉnh Nam kha mộng…

Vui chẳng thấy đâu, khổ mọi đàng!

 

HỌA TIẾP Y VẬN

 

Mặt nhật chiếu soi tựa mở màn

Chọ đời đông đúc lắm bi hoan!

Chén cơm manh áo, kia giành giựt

Bã lợi mồi danh, nọ nổi loàn

Kìa rắn mọc sừng… xong kiếp khổ

Nọ rồng rụng cẳng, hết đời sang

Lên voi xuống chó như trong mộng

Đầu bạc mới hay đã lạc đàng…

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: