CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


An tọa thiền định tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Đạo nghiệp của cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư là cả một cuộc đời hoằng hóa lợi sinh không dừng nghỉ; hai tiếng “Pháp sư” được đại chúng tôn xưng từ những năm sau khi Đức Tổ sư vắng bóng, trong các chuyến hoằng pháp của Tăng đoàn Khất sĩ. Cuộc đời ấy, tôn danh ấy luôn được thể hiện trong đời sống của Ngài, từ sự năng nổ, xông sáo của thời tuổi trẻ; và luôn tinh tấn, nghiêm tịnh ở chặng cuối cuộc đời.

Để bày tỏ lòng tri ân và tưởng niệm ân đức cao dày của Đại lão Hòa thượng Pháp sư, dù trong những ngày tang lễ có rất nhiều pháp sự, nhiều phái đoàn đến kính viếng nhưng Tăng Ni Khất sĩ cùng môn đồ pháp quyến vẫn tổ chức thuyết pháp và ôn lại những bài học đạo lý mà Hòa thượng Pháp sư đã từng giáo huấn, và đạo hạnh mà Ngài đã thể hiện trong cuộc sống vô cùng bình dị.

Không những ôn lại những bài học đạo lý, hình ảnh uy nghiêm đạo hạnh của Ngài, đại chúng Tăng Ni Khất sĩ còn tự thân trang nghiêm thiền tọa trước kim quan Hòa thượng Ân sư. Thực tập sự yên lặng, nghiêm tịnh như thời Đức Thế Tôn còn tại thế, hội chúng Tỳ-kheo 1.250 vị an tọa thiền định trong sự yên lặng tại vườn xoài của Jìvaka.

Thuyết pháp, giảng kinh, thiền định là đạo hạnh của Đại lão Hòa thượng Pháp sư. Vì thế, để tưởng nhớ và đền đáp ân đức đó, thì Tăng Ni Khất sĩ môn đồ pháp quyến chỉ hành theo hạnh của Đại lão Hòa thượng mới đền đáp phần nào ân đức giáo dưỡng của Ngài. Thật vậy, trong mấy ngày qua, từng đêm đều có quý Hòa thượng đệ tử của Đại lão Hòa thượng Pháp sư thuyết giảng kinh pháp; mỗi sáng sớm đại chúng đều nghiêm tịnh an tọa thiền định để tưởng niệm Hòa thượng Ân sư.

IMG 2852 Copy

IMG 2853 Copy

IMG 2855 Copy

IMG 1700 Copy

IMG 1705 Copy

IMG 1706 Copy

IMG 1709 Copy

IMG 2845 Copy

IMG 2857 Copy

IMG 2858 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: