CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bái niệm Sư Ông

Hỡi ôi! MinhLien

Hoa Đàm vừa rơi rụng!

Cánh hạc đã vờn bay!

Chốn thiền lâm xác xơ dông bão!

Cõi thinh không mờ mịt khói mây!

Có phải chăng sinh tử trêu ngươi.

Hay trần mộng vẽ trò bỡn cợt?

Dẫu biết:

Sanh tử, khứ lai đô thị mộng!

Mà sao:

Buốt lòng, se thắt, ngọc chia phôi!

Nhớ Giác linh xưa!

Miền Tây ẩn đất lành

Cần Thơ lưu nước thiện

Ô Môn nở hoa thơm tuyệt mỹ!

Vốn con nhà trồng gieo bình dị

Nếp Nguyễn gia tích đức nhiều đời

Tuổi hoa niên hiền nụ cười tươi

Tàng ẩn chí xuất trần thượng sĩ

Một ngày kia:

Núi cao, biển rộng

Đất tươi, trời mới!

Cây khô hé nụ

Muôn vật nở hoa!

Căn linh giác, nhiều đời huân tụ

Nguồn tâm chơn, bao kiếp tô bồi

Duyên thơm tao ngộ Minh Sư, đuốc huệ MINH ĐĂNG bừng tuệ GIÁC

Phúc lành tương hội Thầy hiền, gươm trí QUANG MINH hốt rạng NHIÊN

Hai ba xuân, cùng tử, thôi chơi nơi

tục khách!

Sáu mươi niên, Khất sĩ, tiêu dao

miền tịnh độ!

Đời đạo, chín ba tuế nguyệt, ẩn hiện

hư vô!

Ôi!

HẠNH Khất sĩ, đất trời nhường thẹn

ĐỨC trò hiền, muôn vật khiêm cung

TRÍ kim cương, sanh tử tỏ tường

TÁNH bồ đề, khứ lai liễu thấu

ĐẠI mật hạnh, hiền quê dung dị

LÃO bản tâm, hàm tiếu nụ thiền

HÒA dung thông, nhị đế tịch nhiên

THƯỢNG vô ngại lưỡng nguyên

huyễn vọng

PHÁP vô sanh, tự tánh tuôn dòng

thấm nhuần Chân Thiện Mỹ

bất diệt, bản tâm lưu lộ

tươi nhuận Ngọc Ma Ni

GIÁC chơn như, sắc không không sắc

NHIÊN tự tại, lai khứ khứ lai

Thong dong đến, mây trôi in dấu

Tự tại về, cánh nhạn trường không

Thuận thời thế, thung dung bao phận sự

Nguyên Tổng Vụ trưởng Tổng vụ

Xã hội…

Xuôi duyên đạo, an nhiên nhiều

trọng trách

Xưa Viện trưởng Viện Hành đạo,

Tổng Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam,

Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự,

Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Trưởng đoàn IV Khất sĩ

Nay Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới

Viện chủ khai sơn Việt Nam – Hoa Kỳ Pháp viện Minh Đăng Quang

Đạo đời thời cuộc chuyển xoay

Vẫn son lòng giữ nếp ngay truyền thừa

Chơn truyền Khất sĩ ngàn xưa

Phật môn độc diệu, gió đưa điệu đàn!

Bát cơm ngàn nhà

Cô thân vạn dặm

Bá nạp vân du

Mấy độ xuân thu

Bạn cùng mây nước!

Đến hôm nay,

Lìa cõi tục, nhẹ tênh tợ khói!

Lưu hồng trần, oằn nặng tựa cân!

Cây khô tươm lệ!

Đá buồn lòng đau!

Tứ chúng môn sinh Khất sĩ bốn phương

kính cẩn

Đê đầu đảnh lễ khấp bái tiễn Giác linh!

Nam mô Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng minh.

 

Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 16/8/2015

(nhằm ngày 3/7 năm Ất Mùi)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan