CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bài Tưởng niệm cố HT. Giác Tràng của UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam

HT-Trang-Vo Xuan CaKính thưa chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN,

Kính thưa chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, các tỉnh thành quận huyện,

Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến, đạo hữu, Phật tử và gia quyến cố Hòa thượng Thích Giác Tràng tân viên tịch,

Hôm nay ngày 28 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ - 2014, trước giờ cung tiễn kim quan cố Hòa thượng đến nơi trà tỳ, nghìn thu vĩnh biệt, cho phép tôi thay mặt UBMTTQVN của tỉnh có đôi lời tưởng niệm.

Cố Hòa thượng Thích Giác Tràng – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam khóa III-IX, Nguyên Đại biểu HĐND tỉnh khóa V-VI, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Cẩm (Hội An), đã về với cõi Phật.

Sự ra đi của Hòa thượng là một mất mát lớn đối với GHPGVN, Hệ phái Khất Sĩ, môn đồ pháp quyến, đồng bào Phật tử, gia quyến và Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam. Tôi xin thành kính phân ưu với Giáo hội và toàn thể Tăng Ni, đồng bào Phật tử và gia quyến của Hòa thượng.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Tiếc thương và tưởng nhớ đến Hòa thượng là tưởng nhớ đến một vị cao Tăng đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đạo pháp, xã hội và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cố Hòa thượng Thích Giác Tràng xuất thân trong một gia đình đạo đức nhân nghĩa và với chí nguyện giải thoát đã tiềm ẩn trong lòng, nên năm 23 tuổi, Ngài đã phát tâm xuất gia cầu đạo. Sau nhiều năm trải nghiệm tu hành, nhận biết vững vàng Đạo pháp, trau dồi đạo hạnh và cần cù công quả, Hòa thượng trở thành vị cao Tăng đạo cao đức trọng, vừa đóng góp nhiều công lao cho Giáo hội vừa tròn trách nhiệm với đời.

Gần 50 năm trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, Hòa thượng đã không hề mệt mỏi với Phật sự của Giáo hội giao phó, đồng thời đã có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với trách nhiệm là Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng đã cùng với các vị cao Tăng trong Giáo hội xây dựng khối đoàn kết trong đồng bào Phật tử và Giáo hội, tập hợp, hướng dẫn đồng bào Phật tử tỉnh nhà không ngừng vun đắp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân.

Trong nhiều nhiệm kỳ liên tục tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hòa thượng đã làm tròn vai trò của vị Ủy viên, tham gia đầy đủ các nội dung chương trình hành động của Mặt trận đến với đông đảo đồng bào Phật tử, gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Mặt trận.

Những năm cuối đời, tuy tuổi cao sức yếu, việc đi lại khó khăn, Hòa thượng vẫn luôn quan tâm đến công tác Mặt trận, góp ý chân thành đối với việc đề ra và thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân mỗi khi có dịp tiếp xúc với Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp.

Ngoài việc tham gia công tác Mặt trận, Hòa thượng được nhân dân tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiều khóa. Trong thời gian tham gia HĐND tỉnh, Hòa thượng đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với những chủ trương của tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào Phật tử và nhân dân tỉnh nhà, gắn kết mối quan hệ giữa đạo và đời.

Đối với việc nhân đạo và từ thiện, với lòng từ bi hỷ xả, yêu thương người sâu sắc, Hòa thượng thường xuyên quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Trong những lần nhân dân trong và ngoài tỉnh gặp thiên tai, bão lũ, Hòa thượng đã trực tiếp tổ chức vận động Phật tử, những nhà hảo tâm kịp thời giúp đỡ đồng bào gặp nạn vượt qua khó khăn.

Từ tâm của Hòa thượng đã khơi dậy từ tâm của nhiều đồng bào Phật tử, như dòng sông chở nặng phù sa bồi đắp cho những bến lở, đem đến sự ấm áp, an lạc cho nhiều hoàn cảnh thương tâm, góp phần cùng với Mặt trận và các tổ chức khác thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Nhắc đến Hòa thượng, không chỉ Phật tử mà nhân dân trong và ngoài tỉnh đều tỏ lòng ngưỡng mộ một vị cao Tăng gần gũi, giản dị, quan tâm chia sẻ khó khăn hoạn nạn đối với đồng bào.

Kính thưa Giác linh cố Hòa thượng,

Kính thưa chư vị,

Với 75 năm tuổi đời, gần 50 năm tuổi đạo, Hòa thượng đã cống hiến trọn vẹn cho đạo pháp, xã hội và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Uy tín, đức độ, công lao của Hòa thượng là tấm gương để cho mỗi Phật tử học tập và noi theo.

Vẫn biết thời gian thắm thoát trôi qua, mọi vật đều chịu sự chi phối của định luật vô thường, Hòa thượng nay đã mãn duyên cõi trần để về cõi Phật, nhưng những cống hiến của Hòa thượng sẽ còn mãi với thời gian, với những người còn ở lại.

Trong giờ phút thiêng liêng này, thay mặt Ủy ban MTTQVN tỉnh, tôi xin được bày tỏ lòng thành kính tri ân những đóng góp của Hòa thượng đối với đạo pháp, xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chúng tôi mong muốn tín đồ, Phật tử tỉnh nhà tiếp tục ý nguyện của Hòa thượng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc; chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, hòa bình và công bằng, văn minh”; thực hiện lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý đức Phật, nhằm phục vụ Dân tộc, Tổ quốc và nhân loại chúng sinh theo tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xin kính vĩnh biệt Hòa thượng.

    Chia sẻ với thân hữu: